VS en EU: één standaardnorm voor produkten

BRUSSEL, 14 JUNI. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben na maandenlange onderhandelingen een akkoord bereikt over de wederzijdse erkenning van hoogwaardige industriële producten. Het akkoord houdt in dat producten niet twee maal een overheidskeuring hoeven te ondergaan. Een product dat in de VS aan de standaardnormen voldoet, mag zonder meer in de EU worden verkocht en vice versa. (ANP)