Volgende week publicatie niet gemelde regels

DEN HAAG, 14 JUNI. Het kabinet zal volgende week vrijdag de lijst publiceren van wetten en regelingen waarvan de technische voorschriften niet zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Dit deelde minister-president Kok gisteren mee na afloop van de ministerraad.

Over de niet aangemelde regelingen ontstond twee weken geleden commotie toen notities van minister Wijers (Economische Zaken) uitlekten waaruit bleek dat in 368 gevallen wetten en regels rechtsgeldigheid missen omdat ze niet in Brussel zijn aangemeld. Aanleiding was een uitspraak van het Europese Hof in de zogenoemde Securitel-zaak, waarbij het Hof eveneens een regeling ongeldig verklaarde omdat deze niet was aangemeld.

Wijers meende dat de lijst van de niet aangemelde regelingen niet openbaar mocht worden gemaakt, omdat dit “maatschappelijke onrust” kon veroorzaken. Kok kon zich niet vinden in het geheim houden van de lijst, zo bleek gisteren. “Dat wordt een beetje lastig als de Tweede Kamer de wetten moet behandelen”, aldus Kok.

Volgens Kok had Wijers in de ministerraad te kennen gegeven niet langer als zondebok te dienen voor de problemen die de niet aangemelde wetten veroorzaken. Als ministers in gebreke blijven bij de aanlevering van omstreden wetten of regels, “laat hij zich daarvoor niet naar de Tweede Kamer roepen”, aldus Kok. “En hij heeft groot gelijk.”

De minister van Economische Zaken trad in de Securitel-affaire als coördinerend bewindspersoon op en bood deze week het Nederlandse volk zijn excuses aan voor de “niet goed georganiseerde manier” waarop Europese regelgeving in Den Haag wordt verwerkt. Wijers liet gisteren voor de televisie weten te hebben overwogen op te stappen wegens de Securitel-zaak, maar vond dit uiteindelijk in verhouding tot de zaak een te zware stap.

Volgens premier Kok is in het kabinet afgesproken de wetten en regels die nog niet bij de Europese Unie zijn aangemeld, zo snel mogelijk af te handelen en vervolgens naar de Tweede Kamer te sturen. Naast de 368 wetten en regels die nu bij de ministeries bekend zijn, hebben alle ministers van Kok te horen gekregen dat ze wetten en regels bij het kabinet moeten aanmelden die onder hun departement vallen en waarover twijfel bestaat of ze in Brussel zijn aangemeld.