Voetbalwedstrijd Turken-Grieken Cyprus afgelast

ATHENE, 14 JUNI. De voetbalwedstrijden tussen een Grieks- en een Turks-Cypriotisch jeugdteam die voor deze en volgende week door de FIFA waren geprojecteerd, zijn afgelast. Het zou voor het eerst na 34 jaar zijn geweest dat er weer dergelijke sportieve contacten zouden plaatshebben, maar zij zijn afgestuit op terminologische factoren.

Voor de Griekse kant was het een overwegend bezwaar dat de Turks-Cyprische voetbalbond, die alleen in Turkije wordt erkend, zich in de correspondentie met de FIFA 'Cyprus-Turkish Football Association' noemde. En een ander onoverkomelijk punt waren de 'immigratieformaliteiten' waaraan de Grieks-Cyprioten (spelers en driehonderd toeschouwers) zich zouden moeten onderwerpen bij de returnwedstrijd op Turks-Cyprische bodem volgende week.

De Turks-Cyprioten van hun kant protesteerden ertegen dat de Grieken in hun correspondentie met de FIFA spraken van het dorp Lapithos als van een 'bezet dorp'. “Er zijn geen bezette dorpen of steden in Noord-Cyprus”, aldus een brief van de Turks-Cyprische Bond aan de FIFA, “we beschouwen zulke termen als provocatief en politiek gemotiveerd”.

    • F.G. van Hasselt