Verborgen filmpjes met een doel

Arjan Ederveen heeft weer vier buitengewoon geestige filmpersiflages gemaakt, maar zijn publiek is nog nimmer zo klein geweest.

De vier filmpjes, waarin hij achtereenvolgens in diverse gedaanten optreedt in The Godfather, Batman, Sissi en Star Trek, zullen namelijk niet op de televisie te zien zijn. Ze worden uitsluitend vertoond voor personeel van de firma Interpay, die card- en pin-transacties uitvoert voor de gezamenlijke banken. Als onderdeel van een interne 'kwaliteitscampagne' zijn ze bedoeld om kracht bij te zetten aan de vier pijlers waarop het werk volgens Interpay moet steunen: klantgerichtheid, het maken van heldere afspraken, het vermijden van fouten en de constante bereikbaarheid van iedereen. In elk van de filmpjes is één van die vier boodschappen verwerkt.

De videoprogramma's, met de verzameltitel Intervision Bioscoop presenteert..., vielen kortgeleden in de prijzen tijdens het jaarlijkse Nationale Audiovisuele Grand Prix-gala in 't Spant in Bussum, waar het beste werd vertoond van wat er in de afgelopen twaalf maanden in de av-branche is geproduceerd. Hoewel dit werkterrein voor de meesten van ons goeddeels in het verborgene ligt, gaat er jaarlijks 250 miljoenen gulden in om - een bedrag dat voornamelijk wordt besteed aan voorlichtingsfilms, videoprogramma's voor interne motivatie en training, instructie-banden (en cd-roms) en het ietwat pronkerige soort producties dat doorgaans ter inleiding wordt voorgeschoteld aan groepen die een bedrijfsexcursie maken. De av-branche is, kortom, een industrietak van belang waarin een wirwar aan kleine en grotere productiebedrijven werkzaam is.

Veruit de grootste is de firma Signum Informatieprojecten in Amstelveen, die dan ook jaarlijks op zijn minst een paar prijzen in de wacht sleept. Niet de Grand Prix zelf, deze keer - die ging naar een clip-achtig videoprogrammaatje voor een blikfabriek, gemaakt door Trimage Produkties (een succesvolle groep ex-werknemers van de bekende Toonder-studio's). Maar de onderscheidingen voor het beste scenario en het beste camerawerk waren voor de door Signum geproduceerde Interpay-filmpjes met Arjan Ederveen, die in totaal 3,3 ton hebben gekost.

“Doodgriezelig” was het volgens scenariste Patty Stenger om voor een bancair bedrijf zo'n serie filmparodieën te maken die immers het risico inhielden te blijven steken in incrowd-grapjes. Maar al na twee filmpjes (de andere twee worden pas na de zomer vertoond) is het werkoverleg bij Interpay aanzienlijk populairder geworden, en in de wandelgangen citeert men er geregeld zinsneden uit. “Als je uitgelachen bent, weet je nog steeds waar het om gaat,” sprak de jury, en dat klopt, want amusement en boodschap gaan wonderwel samen.

Zo blijkt zonneklaar het belang van coördinatie over zakelijke afspraken uit de verwarrende woordenwisseling tussen Batman en Robin, alletwee gespeeld door Arjan Ederveen, over de vraag wáár en wanneer door wie een afspraak is gemaakt met de Joker. Als in een volgende aflevering de computer aan boord bij Star Trek levensgevaarlijke kuren vertoont, is ook voor Interpay-medewerkers duidelijk dat onderhoud nooit moet worden uitgesteld. En als keizerin Sissi haar kansen op prins Franz Josef verspeelt door op een cruciaal moment onvindbaar te zijn, is daaruit snel af te leiden hoe doorslaggevend bereikbaarheid kan zijn.

Voor wie daarna echter nog steeds niet heeft begrepen wat deze virtuoze grappenmakerij te maken heeft met zijn eigen werkvloer, wordt de boodschap in iedere aflevering op didactische toon herhaald door René Mioch, de presentator van de film- en videorubriek van Veronica. Zo biedt de av-sector regelmatig extra werkgelegenheid voor heel wat radio- en tv-medewerkers.

    • Henk van Gelder