Tekst Duisenberg windt Kok niet op

DEN HAAG, 14 JUNI. Premier Kok heeft “geen zin om opgewonden te doen” over de uitspraak van president W. Duisenberg van De Nederlandsche Bank dat bij de begrotingsnorm voor landen die willen meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) “geloofwaardigheid belangrijker is dan cijfers achter de komma”.

Duisenberg zegt deze week in het Franse financiële blad Les Echos dat een begrotingstekort van 3,2 procent “geen ramp is” als het gaat om toetreding tot de EMU. “De criteria hebben geen wetenschappelijke waarde.” De afgesproken norm is 3 procent. Duitsland, Frankrijk en Italië komen dit jaar uit op een begrotingstekort van 3,2 procent van het bruto nationaal product.

In politiek Den Haag leidde het vraaggesprek gisteren tot commotie. De VVD noemde het “ongeloofwaardig”, het CDA had het over “niet zo verstandig”. Met name VVD-leider Bolkestein wijst er met enige regelmaat op dat de 3-procentsnorm vast moet liggen. De toezegging van Kok dat dit inderdaad het geval zal zijn, heeft hij “in goud gegraveerd” boven zijn bed hangen.

Kok zei gisteren dat “we niet alles moeten opblazen”. Hij raadde de VVD aan “eerst eens rustig het artikel te lezen”, dat “heel genuanceerd is”. Daarnaast wees Kok erop dat “Duisenberg geen regeringsleider is” en “die beslissen, overigens pas volgend jaar” over de toetreders tot de EMU.

Voor het overige onderstreepte de premier dat “je de normen niet alleen met de computer vaststelt. Anders hoef je er ook niet over te praten, dan kun je met een rekenmachientje toe.”