Scrypto

In weerwil van mijn grote waardering voor de vindingrijkheid van de samensteller van het wekelijkse scryptogram, meen ik nochtans dat één der vragen in de puzzel van 31 mei beter achterwege had kunnen blijven. Het betreft 'horizontaal: 3. Eerste draagmoeder', waarbij als antwoord 'Maria' verwacht wordt. P.A.J. Scheelbeek, Groningen