Russische obligaties

De Vereniging van Effectenbezitters VEB wil dat de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën stappen ondernemen voor de Nederlandse houders van Russische obligaties van vóór 1917.

Ten tijde van de Russische revolutie hadden Nederlanders naar schatting voor nominaal 950 miljoen gulden aan deze schuldpapieren in handen. VEB vraagt zich af of er in Europees verband een oplossing kan worden gevonden voor de stukken, waarop na de ondergang van het Russische keizerrijk niet meer is betaald. Nederland heeft de claim op oude tsaristische leningen nooit opgegeven. In Europa hebben ook Engeland, Frankrijk en Duitsland nog claims uitstaan.