PvdA: prikkels voor oudere werknemers

DEN HAAG, 14 JUNI. Om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te bevorderen, moeten werkgevers die meer 55 plussers dan gemiddeld in dienst houden “zo snel mogelijk” een speciale korting krijgen op belastingen en sociale premies. Dat bepleit het Tweede-Kamerlid Van Zijl (PvdA) vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

“De geringe arbeidsparticipatie van 'jongere ouderen' wordt een van de grote problemen van het begin van de 21ste eeuw”, meent Van Zijl. Met het oog op de kosten van de vergrijzing van de bevolking en de dreigende spanning op de arbeidsmarkt is een het aan het werk houden van ouderen “bitter noodzakelijk”.

Volgens Van Zijl hebben pogingen van het kabinet om meer ouderen aan de slag te houden niets uitgehaald. Staatssecretaris De Grave (VVD) presenteert op Prinsjesdag een plan om de inactiviteit van 55 plussers tegen te gaan. Ook de nieuwe leider van D66, minister Borst (Volksgezondheid), kondigde als belangrijkste verkiezingsonderwerp van haar partij het aan het werk houden van oudere werknemers aan.

De Grave beschouwt de geringe activiteit van 55 plussers niet als een accuut probleem. Zijn voorstellen zullen vooral gericht zijn op de komende generaties jongere ouderen, de mensen die nu tussen de 35 en 45 zijn.

Zo lang wil de PvdA-fractie, bij monde van Van Zijl, niet wachten. Wat hem betreft moet de inactiviteit al bij de huidige generatie 55-plussers worden teruggedrongen.

Tot nu toe zijn de voorstellen om oudere werknemers op de arbeidsmarkt te houden vooral gericht op het stimuleren van gedrag van diezelfde werknemer. Reden waarom Van Zijl met een financieel voorstel komt waarmee juist ondernemers een specifieke korting op de werkgeverslasten krijgen als ze meer oudere werknemers in dienst nemen, of weten te houden. “In tegenstelling tot onze huidige coalitiegenoten VVD en D66 hechten wij minder aan een algemene lastenverlichting”, zegt Van Zijl.