Onthaasting

Scheffers onthaasting van Europa, 9 juni, biedt een paar zinnige overwegingen: 1. hoge doelen worden niet gediend door halve waarheden, 2. aanpassing heeft tijd nodig en slaagt alleen als het een uiting is van zelfbeschikkingsrecht.

Scheffers partijgenoten Pronk en Van Traa die respectievelijk een missie hebben in ontwikkelingswerk en mensenrechten, zouden zich misschien hún paradox bewust kunnen worden, daar zij de 'zelfgewilde aanpassing' van volkeren in Afrika en China bij voortduring willen afdwingen van buiten, bovenaf en met sancties door Europese instellingen.

    • A.M.M. Boon