Milieurapport Eelde gehekeld

EELDE, 14 JUNI. De verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven Eelde zal veel schadelijker zijn voor de gezondheid van omwonenden dan in de milieu-effectrapportage (MER) wordt voorgesteld.

Dat stelt directeur-arts W. de Jong van de GGD Groningen Stad en Ommelanden. Hij heeft een vertrouwelijk advies uitgebracht aan de gemeenten Haren, Eelde en Vries. Volgens de studie van de GGD is er sprake van een toenemende kans op zware ongelukken en uitstoot van giftige gassen. Ook de toename van geluidshinder zou groter zijn dan de berekeningen in de MER aangeven.