Milieubeweging wil verlenging van Schipholdebat

DEN HAAG, 14 JUNI. De milieubeweging vindt het “onaanvaardbaar” dat de discussie over de toekomst van de luchtvaart over enkele weken wordt beëindigd. Dit zegt W. Duyvendak van de Vereniging Milieudefensie. Volgens hem “dreigt een conflict met het kabinet” als de discussie, waarin belanghebbenden praten over nut en noodzaak van groei van de luchtvaart, niet met enkele maanden wordt verlengd.

Het zit de milieubeweging met name dwars dat een aantal onderzoeken die de overheid nu laat uitvoeren niet zijn afgerond voordat de 'nut- en noodzaakdiscussie' op 1 juli wordt beëindigd. Daardoor hebben de deelnemers aan deze dialoog volgens Duyvendak nu onvoldoende gegevens om tot een advies aan het kabinet te komen.

Zo is de ambtelijke werkgroep van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en VROM die de besluitvorming voor het kabinet voorbereidt een groot onderzoeksproject gestart naar de ruimtelijk-economische effecten van toename van de luchtvaart in Nederland. In een andere studie, getiteld 'nuloptie', wordt bekeken wat de gevolgen zullen zijn voor de KLM en Schiphol wanneer kabinet en Kamer besluiten dat de luchtvaart in Nederland niet verder mag groeien. Schiphol-topman H. Smits zei deze week nog dat de nuloptie ertoe zal leiden dat de luchtvaart in Nederland zal “afkalven”. De ambtelijke studie naar de nuloptie, die door een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt verricht, moet duidelijk maken of de gevolgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid rond Schiphol inderdaad zo ernstig zullen zijn.

Duyvendak noemt het een “onaanvaardbare toestand” dat de deelnemers aan de dialoog de uitkomsten van deze studies niet meer kunnen betrekken in hun advies aan het kabinet. Hij vindt om die reden dat de maatschappelijke dialoog met drie tot vier maanden moet worden verlengd. “Als dat niet kan, ontstaat er wat ons betreft een ernstige situatie. Dan kan je ook niet meer aan onze achterban uitleggen dat je aan dit soort dingen mee kan blijven doen.”

Pag.3: 'Bekijk investeringen in andere sectoren'

Duyvendak beklemtoont dat de discussie tussen de deelnemers aan de luchtvaartdialoog “in een goede sfeer” verloopt. De milieubeweging is vooral ontevreden over de rol die de overheid speelt. Hij is “verbaasd” dat het kabinet nog steeds niet laat onderzoeken of de miljarden die nodig zijn voor een tweede nationale luchthaven niet beter in andere sectoren van de economie kunnen worden geïnvesteerd. “Daardoor ontstaat bij voorbaat een scheve afweging.”

Door het gebrek aan informatie wordt het advies aan het kabinet “een stuk dat vooral vragen stelt en weinig antwoorden formuleert”, meent Duyvendak. “Het wordt een inventarisatie, geen advies.” Aan de luchtvaart-dialoog, die op 26 februari begon, nemen op uitnodiging van het kabinet de belangrijkste milieu-organisaties, lokale overheden, bedrijfsleven en deskundigen deel.

Volgens een ingewijde voelen de deelnemers uit het bedrijfsleven niet veel voor de suggestie van de milieubeweging de dialoog in de huidige vorm tot na de zomer voort te zetten. Op zijn beurt voelt Duyvendak niets voor een compromis waarbij het kabinet de uitkomsten van de diverse studies na de zomer aan de deelnemers van de nut- en noodzaakdiscussie zou voorleggen. “Die onderzoeken moeten in een breder publiek debat besproken en beoordeeld worden. Pas daarna is het kabinet aan zet.”

'Scheidsrechter' bij de nut- en noodzaakdiscussie is een begeleidingscommissie onder leiding van W.T. van Gelder, commissaris van de Koningin in Zeeland. Deze commissie moet het kabinet adviseren of het zinvol is om de nut- en noodzaakdiscussie te verlengen.

    • Paul Wessels