Medisch specialisten (1)

Het artikel van collega J.H. Kingma (7 juni), en de advertentie van de Orde van Medisch Specialisten (10 juni), bevestigen voor mij de juistheid van mijn beslissing: Bij de oprichting van de Orde heb ik als KNMG-lid geweigerd tevens lid van de Orde te worden.

Thans stelt Kingma als voorzitter van de Orde dat de patiënt de dupe wordt wanneer de specialist niet meer als vrij ondernemer kan werken. Deze stellingname is een regelrechte belediging voor al die specialisten die, evenals ik, jarenlang hun werk in dienstverband hebben verricht. Kingma suggereert zelfs dat patiënten zullen sterven als gevolg van het feit dat de dokter niet meer als vrij ondernemer kan optreden. Hij jaagt daarmee patiënten angst aan, en gebruikt dit tot de patiënt gerichte dreigement ook als middel om financiële belangen van zijn achterban te dienen. Waarom wordt noch in het artikel, noch in de advertentie melding gemaakt van het feit dat tegelijk met deze publieksactie door de Orde een miljardenclaim wordt ingediend bij de staat omdat men veronderstelt dat specialisten financiële schade zullen ondervinden door de voorgestelde wetswijziging?

Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de medische zorg door een dienstverband van specialisten zou moeten inboeten aan kwaliteit. Het door Kingma genoemde voorbeeld, Engeland, demonstreert slechts dat een jarenlange bevordering van het vrije ondernemerschap in privé-klinieken door de conservatieve regering ten nadele van de National Health Service heeft geleid tot achteruitgang van die National Health Service.

Ook nu al zijn veel specialisten in Nederland aangesteld in dienstverband, bijvoorbeeld in de academische ziekenhuizen maar ook in veel algemene ziekenhuizen. De Orde en Kingma als haar voorzitter suggereren dat zij inferieure zorg leveren en de gezondheid van de patiënten schade toebrengen, ja zelfs dat hun wijze van werken indruist tegen hun artseneed en tegen de medische ethiek. Dat zijn zeer kwalijke insinuaties; ik voel mij gedwongen daartegen te protesteren.

    • Prof.Dr. P.E.Treffers