Man van Tilburgs model wordt nu burgemeester

DEN HAAG, 14 JUNI. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van H.M.C.M. van Oorschot tot burgemeester van Delft. Van Oorschot (44, D66) is nu nog gemeentesecretaris van Tilburg. Hij volgt H.V. van Walsum (PvdA) op, die op 1 juli met pensioen gaat.

Als gemeentesecretaris heeft Van Oorschot een zekere faam opgebouwd als een van de mensen achter het 'Tilburgs Model'. Het gaat om een financieel-bestuurlijk model dat gericht is op het beheersbaar maken van de uitgaven. Dankzij dit model vertoont de gemeentebegroting al vele jaren een overschot. Het geld dat Tilburg overhoudt, wordt gebruikt om de woonlasten te drukken en grote investeringen te plegen.

Het Tilburgs Model werd ondersteund door een uitgekiende marketingstrategie, waaronder een landelijke promotiecampagne. Tilburg veranderde van een verpauperde textielstad in een moderne industriestad. De gemeente heeft het 'Tilburgs Model' als merk gedeponeerd. De stad heeft er diverse internationale prijzen mee gewonnen.

De afgelopen jaren hield Van Oorschot zich bezig met een reorganisatie van de gemeentelijke diensten tot klantvriendelijke, met de burger samenwerkende organen, het 'permanent ontwikkelingsproces' genoemd. Deze reorganisatie is nog in volle gang. Zelf zei Van Oorschot op een gisteravond belegde persconferentie dat hij liever een jaar later zou zijn weggegaan. “Dan had ik nog de tijd gehad om de gemeentelijke reorganisatie hier af te ronden. Maar kansen als deze bieden zich maar één keer aan en dan moet je erbij zijn.”

Al eerder gingen er geruchten dat Van Oorschot naar Delft zou vertrekken. Gisteren zei hij dat hij er “weinig vertrouwen” in gehad had toen hij in februari solliciteerde. “Maar op het moment dat Stekelenburg als PvdA'er in Tilburg benoemd werd, kreeg ik er meer vertrouwen in. Het was toen immers niet gek om de PvdA te vragen Delft af te geven.”

In Tilburg is met een mengeling van trots en teleurstelling op de benoeming gereageerd. Er werd gewezen op het feit dat de reorganisatie nog niet af is en dat Van Oorschot nu Tilburgs nieuwe burgemeester niet zal kunnen inwerken.

Van Oorschot studeerde rechten aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Voor zijn komst naar Tilburg werkte hij onder meer bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en bij de gemeente Den Haag. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.