Kinderbijslag ruimer

Bij de beoordeling van het recht op kinderbijslag zal na 1 oktober van dit jaar alleen nog worden gekeken of het kind zelf al dan niet eigen inkomsten uit werk heeft. Andere vormen van inkomen, zoals een wezenpensioen of huursubsidie, bij een zelfstandig wonend kind, spelen dan geen rol meer.

Tot de wijziging is besloten na klachten van burgers, die de regeling voor kinderbijslag onredelijk vonden. Het gaat vooral om kinderen die een wezenuitkering ontvangen. De overblijvende ouder of de pleegouders kunnen dan geen aanspraak maken op kinderbijslag. In de nieuwe regeling gaat het nog uitsluitend om inkomen uit arbeid.