ING-cultuurbarbaren

Ongelooflijk dat een zo rijke bankverzekeraar als ING per se de Ritman-verzameling wil veilen (NRC Handelsblad, 9 juni). Er lijkt intussen meer achter te zitten dan het verhogen van zijn aandeelhouderswaarde. Bovendien lijkt ING het zich geldelijk niet te kunnen veroorloven in Nederland te veilen: liever daarvoor naar overzee.

Wrang om te merken dat ING zich tegelijkertijd in het Brusselse conferentiecentrum Borchette, waar ambtenaren uit de Europese Unie voor vergaderingen samenkomen, presenteert met zijn eigen nog in opbouw zijnde verzameling (moderne) kunst.

Laat de ING de Ritman-verzameling intact laten.

    • Jaap Geenen