Huursubsidiewet

Het nationaal instituut voor budgetvoorlichting Nibud is gematigd positief over de nieuwe Huursubsidiewet. De meeste huishoudens met huursubsidie gaan er per 1 juli redelijk op vooruit, van enkele tientjes tot ruim honderd gulden per maand.

Hogere huren (ongeveer 1000 gulden per maand) blijven voor subsidie-ontvangers nog moeilijk op te brengen. Corporaties en gemeenten moeten alert zijn op de gevolgen van te hoge huren. Twee volwassenen met een besteedbaar inkomen van 2675 gulden per maand en een huur van 900 gulden kunnen ondanks een huursubsidie van negentig gulden nauwelijks rondkomen, aldus het Nibud.