Grootste balgstuw ter wereld behoedt Overijssel voor water

Tussen de Noordoostpolder en Kampereiland begint deze zomer de bouw van de grootste balgstuw ter wereld. Najaar 1999 moet aannemer HBW deze ruim honderd miljoen gulden kostende waterkering klaar hebben.

De ingreep is noodzakelijk omdat harde westerstormen water vanuit het IJsselmeer het Ketelmeer en Zwarte Meer de mondingen van Gelderse IJssel en Overijsselse Vecht inblazen, tot in Hasselt en Zwolle toe. Omdat het Zwarte Water, de Vecht, de IJssel en haar zijbeken ook bij storm doorstromen, is de overstromingkans daar nu nog 1: 15 jaar, terwijl de norm 1:1250 of 1:2000 is.

Balgstuwen van vijf meter hoog en zestien meter lang zijn in Japan in gebruik als stuwdammen. Nog nergens ter wereld bestaat er één als acht meter hoge stormvloedkering. De Ramspolbalg komt 250 meter ten westen van de Ramspolbrug te liggen en bestaat uit drie 52 meter brede balonnen van rubber laminaat, gemaakt door de Japanse bandenfabrikant Bridgestone. In rust liggen ze, verzonken in drempels, op de bodems van de vijftig meter brede Ramsgeul en het honderdtwintig meter Ramsdiep.

Wanneer het water van het Ketelmeer stijgt tot NAP +0,50 bij een oostwaartse stroming (gemiddeld circa 1,1 keer per jaar) worden de op NAP -4.65 liggende afsluiters automatisch geopend en stroomt het water naar binnen. Tegelijkertijd wordt met lucht nòg meer water naar binnen geperst. De balgen van het Ramsdiep worden vanaf de beide oevers naar het midden toe gevuld; zodra ze elkaar raken knikt de balg in één keer uit en is waterkerend; dat duurt maximaal een uur. Als het hoog water voorbij is, wordt de balg in twee uur leeg gepompt en door draaiende buizen opgerold.

De normale doorstroming verandert door deze oplossing vrijwel niet waardoor de peilschommelingen in het Zwarte Water zullen blijven bestaan en zeldzame planten als kievitsbloem geen gevaar lopen.

    • Robert van der Veen