Gehandicapten

In het bericht 'Wet tegen discriminatie om handicap' van 31 mei zit een enorme dubbele moraal. Kok wil aan de ene kant discriminatie van mensen met een handicap voorkomen, maar de financiële consequenties wil hij niet nemen.

De laatste jaren zijn er verschillende wetten ingevoerd die niet bepaald gunstig voor gehandicapten uitpakten. Bijvoorbeeld de invoering van de Wet voorzieningengehandicapten (WVG), wat eigenlijk een verkapte bezuinigingsoperatie was, zorgde ervoor dat een deel van de gehandicapten flink moesten inleveren. Bijvoorbeeld de vervoersvoorziening werd fors ingekrompen. Via de 'oude' AAW-regeling kregen gehandicapten als individuele vervoersvoorziening een normvergoeding voor 100 km per week. Bij de invoering van de WVG werd dit nog teruggebracht tot 50 km per week. Ook op andere terreinen is door gehandicapten en chronisch zieken de laatste jaren veel ingeleverd. Het is belangrijk dat Kok een statement heeft gemaakt om discriminatie van gehandicapten en chronisch zieken te voorkomen. Het statement zal aan kracht verliezen als er geen middelen worden vrijgemaakt om het te ondersteunen.

    • Harm-Jan Weevers