Gasbedrijf wil eigen waterstoffabriek

Het gasbedrijf voor het Gelders rivierenland GGR-Gas wil zelf een fabriek bouwen waar waterstofgas uit aardgas wordt gewonnen. Het bedrijf wil dit gas mengen met het normale aardgas om ervaring op te doen met waterstof als brandstof.

In de visie van directeur E. de Nie is waterstof een onmisbare schakel om woonhuizen op een duurzame manier hun eigen energiebehoefte te laten dekken. De fabriek moet enkele miljoenen guldens kosten. GGR-Gas hoopt dit geld uit de pot van 750 miljoen gulden te krijgen, die het ministerie van VROM heeft voor goede plannen die bijdragen aan vermindering van de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide.

GGR-Gas koopt in Noorwegen een techniek die aardgas omzet in waterstof en grafiet (gebonden koolstof). Omdat de koolstof eruit is gehaald, komt bij verbranding geen koolstofdioxide vrij.

GGR-Gas heeft het fabriekje gepland in het Gelderse Ressen. Daar staat een gasverdeelstation dat het door Gasunie geleverde gas verdeelt over bijna 11.000 huishoudens. In het gebied verrijzen de komende tien jaar nog eens achtduizend woningen. Het gasdistributiebedrijf levert gas aan in totaal ruim honderdduizend huishoudens en bedrijven.