Frans-Duitse top zonder resultaat; Kohl en Jospin oneens over werk

POITIERS, 14 JUNI. Frankrijk en Duitsland zijn het gisteren niet eens geworden over Europese maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. Tijdens de Frans-Duitse top in Poitiers zei de Duitse bondskanselier Kohl dat aan het stabiliteitspact niet kan worden getornd.

De Franse socialistische premier Jospin wilde op een persconferentie niet zeggen of Frankrijk de aanvaarding van de definitieve tekst van het stabiliteitspact afhankelijk stelt van de inwilliging van Franse eisen op het gebied van werkgelegenheid. Die aanvaarding zou volgende week tijdens de Europese top in Amsterdam moeten plaatshebben. Kohl, Jospin en de Franse president Chirac zeiden er wel van overtuigd te zijn dat over de werkgelegenheid overeenstemming wordt gevonden voordat maandag de Europese staats- en regeringsleiders in Amsterdam bijeenkomen. Kohl vond het voor Europa zeer belangrijk dat “het kostbare Frans-Duitse partnerschap” doorgaat. Hij heeft gisteren zowel apart als gezamenlijk met Chirac en Jospin overlegd. Bovendien heeft hij op zijn verzoek een gesprek onder vier ogen met de nieuwe Franse premier gevoerd. Het is gebruikelijk dat Frankrijk en Duitsland aan de vooravond van een Europese top overeenstemming trachten te vinden.

Eerder deze week verlangde de nieuwe socialistische minister van Financiën van Frankrijk, Strauss-Kahn, bedenktijd over het stabiliteitspact. Dit pact dwingt de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie tot financiële discipline. Frankrijk en Duitsland bereikten er vorig jaar december op de top van Europese staats- en regeringsleiders in Dublin pas na moeizaam onderhandelen overeenstemming over. Volgens een woordvoerder van Jospin zijn over de relatie tussen het stabiliteitspact en het werkgelegenheidsbeleid gisteren tussen Kohl, de Franse president Chirac en Jospin alleen standpunten uitgewisseld. Daarbij is “begrip getoond voor elkaars posities”.

Kohl zei op een persconferentie dat hij pas donderdagavond een lijst met Franse voorstellen over de werkgelegenheid heeft ontvangen. Vandaag en morgen wordt daarover op diplomatiek niveau onderhandeld, onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Zondagavond hopen de Europese ministers van Financiën onder leiding van minister Zalm tijdens een informeel diner in Amsterdam een akkoord te vinden.

“Ik ben er zeker van dat we tot oplossingen zullen komen”, zei Kohl, maar hij voegde er aan toe dat Europees beleid voor werkgelegenheid geen geld mag kosten. Chirac zei geen details te willen verstrekken over de Franse voorstellen. Maar Jospin vertelde dat Frankrijk wil dat op Europees niveau ook het beleid ten aanzien van werkgelegenheid en nauwere samenwerking bij economische politiek wordt vastgelegd.

Pag.7: Parijs: coördinatie arbeidsmarktbeleid

Volgens diplomaten wil Frankrijk dat er 'een harmonische dialoog' komt tussen de Europese Raad en de Europese Centrale Bank. De vorige, gaullistische regering heeft zich - tevergeefs - ingespannen voor een grotere invloed van de politiek bij deze bank.

In het hoofdstuk over werkgelegenheid in het Verdrag van Amsterdam, waarover volgende week tijdens de Europese top wordt onderhandeld, moet volgens Frankrijk vergaande coördinatie van het arbeidsmarktbeleid in Europa geregeld moeten worden. De Europese regeringsleiders zouden de ministers van Financiën en van Sociale Zaken moeten aansporen met maatregelen tot betere samenwerking te komen bij het economische en het arbeidsmarktbeleid.

Frankrijk wil dat de Europese regeringsleiders in oktober een bijzondere bijeenkomst gewijd aan werkgelegenheid en groei beleggen. Ook wil Jospin dat de top van Amsterdam de Europese Commissie opdracht geeft maatregelen voor te stellen waardoor artikelen uit het huidige Verdrag van Maastricht geconcretiseerd worden. Het betreft artikelen over economisch beleid als zaak van gemeenschappelijk belang en wisselkoersbeleid tegenover derde landen.

De Franse voorstellen gaan veel verder dan de voorstellen die het Nederlandse voorzitterschap van de EU heeft gedaan in verband met de onderhandelingen over herziening van het Verdrag van Maastricht. Volgens die laatste voorstellen is bestrijding van de werkloosheid in de eerste plaats een zaak van de lidstaten.

    • Ben van der Velden