EU-top

Voor fotograaf Roel Rozenburg heeft tijdens een half jaar Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie de deur iets meer open gestaan dan voor andere stervelingen - een ietsje meer open, onderstreept hij zelf.

De echte momenten van macht - vergaderingen, met andere woorden - onttrokken zich natuurlijk aan het oog van de persfotograaf. Maar voor en achter de schermen van het Nederlandse voorzitterschap, dat op 30 juni afloopt, viel toch nog heel wat te zien: van plechtige groepsfoto's en ceremoniële begroetingen tot steelse telefoondiplomatie vanuit een bijkeuken en veel beklemd kijkende, met papieren ritselende, ondersteunende ambtenaren - bijna altijd mannen. Rozenburg fotografeerde het allemaal voor deze krant en er komt met zijn foto's van het afgelopen halfjaar ook een boek uit bij de Amsterdamse uitgeverij Menno van de Koppel - waaruit hier een bloemlezing. Hoe dat boek gaat heten, hangt af van de vraag of de Europese top nu wél of niet het 'Verdrag van Amsterdam' zal opleveren. Of het Verdrag er daadwerkelijk komt, durft zelfs Roel Rozenburg niet te voorspellen.

Foto's:

Nederland presenteert zich aan de pers 18 december '96 in Brussel als voorzitter van de EU per 1 januari 1997. Vlnr. Johan van der Werff (woordvoerder Nederlands permanente vertegenwoordiger bij de EU), Bob Hiensch (woordvoerder van minister Van Mierlo), Van Mierlo, staatssecretaris Michiel Patijn, Bernard Bot (permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de EU).

Vanuit een bijkeuken in het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken telefoneert Van Mierlo, op 21 januari '97, met zijn adviseur Carla Pauw in Nederland. Onderwerp: de persconferentie die de Franse en Duitse collegae eerder die dag gaven terwijl Van Mierlo boven zijn eerste vergadering van de Europese Raad leidde.

Terwijl Van Mierlo op 21 januari 1997 met zijn Spaanse collega spreekt op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Madrid, bereiden secretaresse Charlotte Groeneweg en persoonlijk secretaris Rob Swartbol de reis naar de VS voor, waar Van Mierlo Kofi Annan en Madeleine Albright zal ontmoeten.

Van Mierlo en zijn gevolg op weg van Ierland naar Amsterdam, na afloop van een werkdiner met zijn Ierse collega Spring in Tralee, op 6 januari 1997. Vóór Nederland was Ierland voorzitter van de EU.

Op 5 maart 1997 ontmoet de Nederlandse premier Kok de Franse president Chirac op het Elysée, na afloop van onderhandelingen over het optreden van de EU in de crisis in Albanië en over uitbreiding van het aantal Europese Commissarissen.

Plechtige portretopstelling bij het zogenoemde Gymnich-beraad, op 16 maart 1997 in Apeldoorn. Deze informele ontmoeting wordt tijdens ieder voorzitterschap één keer gehouden. De Franse minister Charette was zoek. Van Mierlo stond in een belendende ruimte op hem te wachten, maar hij is niet meer komen opdagen.

Bezoek aan het Haagse Panorama Mesdag: Ladies' program voor partners van de Europese ambtsgenoten van minister van economie Wijers op 1 februari 1997.

Op 19 maart 1997, Nationale Boomplantdag, plant premier Kok een lariks in een Europese cirkel op Madurodam. Naast hem de burgemeester van Madurodam.

Downing Street, 9 mei 1997, Kok bij de voordeur begroet door de gloednieuwe Britse premier Tony Blair.

Tijdens een Intergouvernementele Conferentie (IGC) in het Gouvernementsgebouw van Maastricht (dezelfde grond waar vijf jaar geleden het Verdrag van Maastricht tot stand kwam) belt directeur Europese integratie Thom de Bruijn met Koks politieke adviseur Joop Merkelbach. Binnen zit staatssecretaris Patijn de vergadering voor, waar onder andere de extra top in Noordwijk wordt voorbereid.