Altijd achter (2)

Het artikel over de situatie bij de 14e Montessorischool 'De Jordaan' (W&O, 7 juni) is een 'schoolvoorbeeld' van correcte berichtgeving die niettemin een onjuiste indruk kan wekken.

Het is de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) bekend dat er al geruime tijd ernstige problemen zijn op deze school. Het oplossen daarvan is echter een taak van het bevoegd gezag (de gemeente) en de directie. Dat is de NMV niet. De NMV deelt de ernstige zorgen over de school. Zo behoort deze school helaas tot de slechts enkele Montessori-scholen in Nederland die tot dusverre geen erkenning van de NMV hebben verworven.

Het artikel geeft een indruk van een 'school in problemen', waarbij gemakkelijk gedacht zou kunnen worden dat die problemen het gevolg zijn van het Montessoriaanse karakter van de school. Zo wordt de indruk gewekt dat 'langdurig wachten' bij Montessori-onderwijs hoort, dat 'achter zijn' niet zou kunnen in het Montessori-onderwijs (maar hier toch het geval is) en dat de leerresultaten van Montessorileerlingen in het algemeen achter zouden blijven bij die in het klassikale onderwijs. Dat nu is onjuist. De gesignaleerde problemen hebben niets met 'Montessori' en vermoedelijk alles met besturing en leiding te maken.