WTO-panel voor auto Indonesië

GENÈVE, 13 JUNI. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft gisteren besloten een arbitragepanel de klachten te laten onderzoeken van de Europese Unie en Japan over fiscale bevoordeling van de Indonesische auto-industrie. Het besluit volgde automatisch, nadat Indonesië gebruik had gemaakt van het recht de instelling van het panel tijdelijk te blokkeren. (Reuter)