VN-functie voor Ierse president

DUBLIN, 13 JUNI. Mary Robinson, president van Ierland, is gisteren door de secretaris-generaal van de VN benoemd tot hoge commissaris voor de rechten van de mens.

De benoeming wordt in september van kracht, als de nieuwe zitting van de Algemene Vergadering wordt geopend. Robinsons zevenjarige termijn als president van Ierland loopt pas in december af, maar secretaris-generaal Kofi Annan heeft haar gevraagd toch al in september aan het werk te gaan.

Robinson - een advocate die zich in vraagstukken over de rechten van de mens heeft gespecialiseerd en Ierlands populairste politicus - had eerder duidelijk gemaakt niet voor een nieuwe ambtstermijn als president in aanmerking te willen komen omdat ze graag hoge commissaris wilde worden. De benoeming moet nog door de Algemene Vergadering van de VN worden goedgekeurd.

Annan prees haar gisteren om haar “dynamiek en geloofwaardigheid” en zei dat ze “een buitengewone leider” is die in het verleden al veel heeft gedaan voor de zaak van de rechten van de mens.

Robinson, die de Ecuadoriaan José Ayala Lasso opvolgt, had als kandidaat voor de functie de steun van landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Russische ambassadeur bij de VN liet zich gisteren tevreden uit over de benoeming. Robinsons kandidatuur ondervond echter enige tegenstand uit de Derde Wereld, omdat ze een Europese is. Annan zei gisteren dat hij binnenkort een plaatsvervangend hoge commissaris benoemt die uit een ontwikkelingsland afkomstig is. De belangrijkste rivale van Robinson voor de functie was de Costa-Ricaanse ambassadeur bij de VN, Sonia Picado. Ook de Finse Elisabeth Rehn, VN-gezant voor de rechten van de mens in ex-Joegoslavië, en Purificación Quisumbing, ex-onderminister van Buitenlandse Zaken van de Filippijnen, waren kandidaat voor de functie. (Reuter, AP)