Stichting Popmuziek wil 'rockacademie'

AMSTERDAM, 13 JUNI. De Stichting Popmuziek Nederland heeft staatssecretaris A. Nuis (Cultuur) gevraagd om bij de komende herstructurering van het kunstvakonderwijs te kijken of er een Rock Academie voor Nederland kan komen. Dit doet zij in een brief aan de bewindsman.

De stichting pleit voor een 3-jarige HBO-opleiding voor ongeveer 500 tot 750 studenten in het centrum van Tilburg, waar binnenkort een groot complex voor popmuziek wordt gebouwd. Dit zou moeten leiden tot samenwerkingsverbanden binnen dat complex. Studenten zouden op de poponderwijsinstelling les moeten krijgen van musici met een auto-didactische achtergrond. De gehanteerde didactiek en methodiek moeten gebaseerd zijn op 'leren luisteren, spelen, interpreteren en creëren'.

“Popmuziek floreert al bijna een halve eeuw in Nederland, maar deze muzieksoort is op geen enkele manier in het aanbod van de conservatoria geïntegreerd”, schrijft Stichting Popmuziek Nederland. Popmuziek draagt, volgens de stichting, als geen andere kunstvorm bij aan de ontwikkeling van interculturele kunst. Zo'n uitgangspunt vereist een heel andere manier van lesgeven dan gehanteerd wordt in de reguliere kunstvakopleidingen en 'vraagt een onderwijsorganisatie die permanent georiënteerd is op de dagelijkse culturele omgeving'.

Popmuziek Nederland presenteert de staatssecretaris eind juni een bedrijfsplan voor de academie, waar de inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten in staan. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië hebben al dergelijke 'rockscholen'.