STE vreest groei financiële misdaad

AMSTERDAM, 13 JUNI. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), de 'waakhond' van de Nederlandse financiële markten, vreest toenemende financiële criminaliteit, zoals effectenhandel met misbruik van voorwetenschap. De STE baseert de vrees op het feit dat de eerste vijf maanden van dit jaar al evenveel nieuwe voorkenniszaken bij justitie voor vervolging zijn aangemeld als in heel 1996.

Voorzitter jhr. mr. F. Loudon van het bestuur van de STE, die gisteren zijn jaarverslag presenteerde, wilde geen details geven over de affaires. Hij wierp zelf de vraag op of hier sprake is van een trend van toenemende financiële fraude, maar schrok terug voor een volmondig ja. Hij relativeerde het aantal voorkenniszaken door te stellen dat bij een gelijk percentage de enorme toename van de omzet op de beurzen al meer verdachte zaken moet opleveren.

Om de STE, conform de wens van minister Zalm van Financiën, een grotere slagkracht te geven, wordt de organisatie gewijzigd en wordt Loudon fulltime voorzitter. De organisatieverandering volgt op een kritisch rapport eerder dit jaar van accountants Coopers & Lybrand over de beurscontrole en het toezicht daarop van de STE bij de ondergang van twee kleine malafide effectenhuizen.

De STE greep het aantal van drie aangemelde fraudezaken aan om een nieuw pleidooi te houden voor uitbreiding van de mankracht bij het openbaar ministerie en de rechters-commissarissen. Het aantal officieren van justitie voor onder meer beursfraude is twee jaar geleden verdubbeld tot twee, maar “wat ons enigszins benauwt is de capaciteit”, aldus Loudon. “Zij besteden minder dan de helft van hun tijd aan financiële criminaliteit.”

De STE wil snel een inventarisatie afronden naar optieregelingen in het bedrijfsleven. Topmanagers en soms ook andere medewerkers krijgen daarbij het recht tegen een vooraf vastgestelde koers aandelen in het bedrijf te kopen. De STE bekijkt mogelijke aspecten van voorkennis. Doorgaans zijn het insiders in een bedrijf die de opties verstrekken aan andere insiders. Loudon opperde dat deze optieregelingen moeten worden opgenomen in een bestaand wetsontwerp, dat ook voorziet in publicatie van transacties in anonieme vorm.