Staking dreigt bij Brinks-Nedlloyd

De vervoersbonden van FNV en CNV roepen op tot staking van de werknemers bij Brinks-Nedlloyd, als het waardetransportbedrijf niet op de CAO-onderhandelingseisen ingaat. Het ultimatum is gesteld op maandag 24.00 uur. Voor de aan-en afvoer van kasgeld is het Nederlandse bedrijfsleven voor zestig procent afhankelijk van Brinks-Nedlloyd.

De 600 werknemers van Brinks-Nedlloyd willen in de CAO vastgelegd zien dat in de twee jaar waarvoor de overeenkomst geldt, niemand door samenvoeging of reorganisatie gedwongen ontslag krijgt. Op 1 juli van dit jaar en 1 april volgend jaar moeten de lonen met 2,5 procent omhoog. Aantasting van rechten voor onregelmatig werk vinden de bonden onaanvaardbaar. Het bedrijf vindt die eisen te hoog.

Door een staking bij de onderneming kan het opnemen van geld bij bank of automaat volgende week problemen opleveren. Ook winkels en andere bedrijven waar veel kasgeld in omloop is, kunnen door de actie bij Brinks-Nedlloyd in moeilijkheden komen, voorspellen beide vervoersbonden.

De directie van Brinks-Nedlloyd heeft beide bonden inmiddels uitgenodigd voor een gesprek, vandaag. Ze zijn daarop ingegaan, omdat de bedrijfsleiding heeft aangeven ruimte te zien voor verder onderhandelen. De bonden handhaven het ultimatum.

Het gaat volgens de vakbonden goed met Brinks-Nedlloyd. De winstprognoses zijn gunstig. Het bedrijf is bezig zijn werkterrein te verbreden. De bonden sluiten niet uit dat daardoor een stroom reorganisaties op gang komt. “Door de afspraken in de CAO willen we de medewerkers beschermen tegen de gevolgen van die ontwikkeling”, lichten ze toe.

De bonden hebben met de bedrijfsleiding afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid, wanneer de staking doorgaat. “Dan kunnen er bij bepaalde vestigingen nog grote bedragen aanwezig zijn. Het is zaak die veilig te vervoeren”, aldus de woordvoerder van de bonden. Brinks-Nedlloyd heeft veertien vestigingen, inclusief het hoofdkantoor in Houten.