Schoolverlaters vinden snel werk

ZOETERMEER, 13 JUNI. Schoolverlaters hebben de afgelopen twee jaar sneller een baan gevonden dan in voorgaande jaren.

Vorig jaar had een schoolverlater in gemiddeld negen maanden werk gevonden. In 1994 was dat nog elf maanden. Dit blijkt uit cijfers van de Arbeidsvoorziening. Het aantal schoolverlaters dat zich op de arbeidsmarkt meldt is de afgelopen jaren flink gestegen, van 163.000 in 1994 naar 186.000 vorig jaar. De werkloosheid onder schoolverlaters die vorig jaar werk zochten is het laagst onder MBO'ers (17 procent) en VBO'ers (19 procent). Relatief hoog is de werkloosheid onder mensen met een universitaire opleiding (29 procent) en jongeren met een Havo/VWO-diploma (27 procent).