Ramsj

Abraham Pais: Niels Bohr's times; in physics, philosophy, and polity. Paperback, Clarendon Press 1991, van ƒ 42,30 voor ƒ 17,90. De Boekenmarkt Den Haag.

'Een kristalheldere meeslepende en zeer toegankelijke biografie', schreef Dirk van Delft in NRC-Handelsblad over dit boek van Pais, dat het derde deel vormt van een 'briljante' trilogie over de 20ste-eeuwse natuurkunde. Hij prijst vooral de voorbeeldige manier waarop Pais de ingewikkelde theorieën van Bohr (1885-1962) voor een breed lezerspubliek uiteen weet te zetten. Kern van het boek is het debat tussen Bohr en Einstein over de quantumtheorie: 'het dramatische hoogtepunt binnen de 20steeeuwse natuurkunde'. Uitvoerige index.

    • Henk Lagerwaard