Ramsj

R.S.P. Beekes en L.B. van der Meer: De Etrusken spreken. Ingenaaid, Coutinho 1991, van ƒ 24,50 voor ƒ 5,- Steven Sterk.

Een bescheiden maar interessant boekje waarin de auteurs - verbonden aan de Universiteit van Leiden - zich buigen over de gecompliceerde, en gedurende lange tijd nauwelijks te ontcijferen taal van de Etrusken (Noord-Italië, van ca. 700 tot 50 voor Christus). Maar de laatste decennia zijn er flinke vorderingen gemaakt, zo blijkt uit een aanzet tot een grammatica (klanksysteem, zelfstandige naamwoorden en hun verbuigingen, bepaalde werkwoordsvormen), en een vocabularium met o a. de eerste tien telwoorden: thu, zal, ci, huth, mach, sa, semph, cezp, nurph en sar.

    • Henk Lagerwaard