Provinciale politie in Friesland van de baan

LEEUWARDEN, 13 JUNI. De Friese commissaris van de koningin Hermans wordt geen korpsbeheerder van de Friese regiopolitie. Met 21 tegen zeven stemmen besloten de Friese burgemeesters gisteren dat het beheer over de politie in Friesland in handen moet blijven van de gezamenlijke burgemeesters.

De experimentele overdracht van de politie naar de provincie maakt onderdeel uit van het Project Bestuurlijke Vernieuwing in Friesland. De huidige korpsbeheerder, de Leeuwarder burgemeester H. Apotheker, raadde zijn collega's, die samen het regionaal bestuur vormen, aan de voorstellen van Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) af te wijzen. Volgens Apotheker waren die “onevenwichtig en derhalve ongewenst”. Zo zouden er te weinig garanties zijn dat de zes nieuw op te richten politieafdelingen, met daarin burgemeesters, voldoende bevoegdheden zouden krijgen.

In het voorstel van de Stuurgroep Bestuurlijke Vernieuwing, waarvan ook het rijk deel uitmaakt, zou het personele en financiële beheer van de politie overgaan naar de commissaris van de koningin. Dijkstal stelde onlangs echter als voorwaarde dat de politie een volledige provinciale dienst moet worden. De politie zou als onafhankelijk rechtspersoon verdwijnen, waarvoor een wijziging van de Politiewet nodig is. Dijkstal wilde dat het regionaal college minder invloed zou krijgen en wees de gedecentraliseerde bevoegdheden voor de afdelingen af.

Het bestuurlijk experiment in Friesland lijkt nu in het slop te zitten. Een ander idee was versterking van Leeuwarden door herindeling. Dit plan is ook verworpen.