Markt zet rechten werknemers onder druk

GENÈVE, 13 JUNI. Het vrije-marktdenken en de globalisering van de economie zetten de rechten van werknemers over de hele wereld steeds meer onder druk. Vooral vrouwen hebben te lijden onder de drang van werkgevers om zo concurrerend mogelijk te opereren. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de ILO, de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Het rapport, dat is opgesteld door de ICFTU, de organisatie waar de meeste vrije vakverenigingen wereldwijd bij zijn aangesloten, is zeer kritisch over de gevolgen van de globalisering van de economie. Kritiek die deze week ook al door een andere gezaghebbende organisatie van de Verenigde Naties werd geuit. “De hevige concurrentie tussen ondernemingen in de nieuwe economische jungle, heeft de arbeidsmarkt in de geïndustrialiseerde wereld in twee klassen verdeeld: zij die hun baan hebben verloren en zij die bang zijn om hun baan te verliezen”, aldus het rapport van de ICFTU.

Vrijwel overal ter wereld trekt de overheid zich terug als behartiger van maatschappelijke belangen en proberen werkgevers steeds meer macht naar zich toe te halen. De positie van werknemers komt daardoor volgens de ICFTU steeds meer onder druk te staan. Vooral vrouwen bevinden zich in de gevarenzone, meldt het rapport. Door de afslanking van overheden, waar traditioneel veel vrouwen werken, raken juist vrouwen hun baan kwijt; tegelijkertijd zijn het in ontwikkelingslanden vooral vrouwen die als goedkope arbeidskrachten ingezet worden om fabriekswerk te doen voor westerse multinationals. In het rapport van de ICFTU worden landen als Colombia, China en Indonesië aangeduid als de grootste overtreders van werknemersrechten, maar ook de VS krijgen een flinke veeg uit de pan.(Reuter, APE)