IJburgachtige toestand rond Noord-Zuidlijn

AMSTERDAM, 13 JUNI. De weken vóór het referendum over de aanleg van de Amsterdamse woonwijk IJburg, dat op 19 maart werd gehouden, lijken terug te keren. In maart woedde een ware publiciteitsoorlog tussen voor- en tegenstanders van IJburg, nu buitelen ze over elkaar heen met als inzet de aanleg van de Noord-Zuidlijn over welk raadsbesluit de Amsterdamse bevolking zich op 25 juni per referendum mag uitspreken.

Zodra de tegenstanders van deze nieuwe metrolijn, verenigd in het Referendumcomité, iets beweren klimt het gemeentelijke projectbureau Noord-Zuidlijn in de pen om precies het tegengestelde op te schrijven.

Gisteren organiseerden het Referendumcomité, het milieucentrum Amsterdam en de reizigersvereniging ROVER een tramrit langs de route van de Noord-Zuidlijn met een aantal buitenlandse vervoersdeskundigen. De lijn moet Amsterdam-Noord via het centrum met Amsterdam-Zuid verbinden. De vervoersdeskundigen waren afkomstig uit Sheffield, Karlsruhe, Straatsburg en Zürich. In Sheffield en Karslruhe is de afgelopen jaren een regionaal railnet aangelegd, in Straatsburg worden op dit moment nieuwe tramsystemen gebouwd en Zürich staat volgens de organisatoren bekend om de vrije trambanen en de stipte dienstregelingen. Anders dan in Amsterdam hoeven de trams daar niet te stoppen bij een stoplicht, want ze hebben altijd voorrang. De inwoners van Zürich hebben zich per referendum tegen de aanleg van een metro-net uitgesproken.

Aan het einde van de rit deelde een medewerker van het gemeentelijke projectbureau een A-viertje uit waarop te lezen viel hoe het volgens dit bureau werkelijk zit. Straatsburg valt volgens het projectbureau niet met Amsterdam te vergelijken, omdat het aantal passagiers dat daar over een lengte van tien kilometer met één tramlijn wordt vervoerd, 60.000, in het niet valt bij Amsterdam waar het tramnet dagelijks 450.000 passagiers vervoert. Hetzelfde geldt voor Sheffield, aldus het projectbureau. En anders dan het referendumcomité stelt, heeft het centrum van Zürich wel een metro.

'Misleidende publiciteit van opdrachtgeversbureau Noord-Zuidlijn', staat te lezen boven het jongste persbericht van het referendumconité. “In Zürich is geen metro-tunnel gebouwd. De waarheid is dat Zürich twee spoorwegstations had, die in 1989 met elkaar verbonden zijn via een nieuwe spoortunnel. Deze spoorwegtunnel dient echter voor het lange-afstandsverkeer en niet voor het stadsvervoer”, aldus het comité.

Het comité heeft zich er ook danig aan gestoord dat mensen, wanneer zij bij de gemeent om informatie vroegen over de nieuwe lijn, een brief ontvangen waarin met geen woord over het aanstaande referendum wordt gerept en de indruk wordt gewekt dat het aanlegbesluit onomkeerbaar is. Wanneer 155.395 kiesgerechtigde Amsterdammers zich tegen de aanleg van de Noord-Zuidlijn uitspreken, is het raadsbesluit van de baan.