Gameren wint tegen Hervormde Kerk

DEN HAAG, 13 JUNI. De Nederlandse Hervormde Kerk heeft het kort geding over de kerkvoogdijregeling, dat de Hervormde Gemeente Gameren tegen haar had aangespannen, verloren. Dit heeft de rechtbank te Den Haag bepaald. De kerk moet er binnen tien dagen voor zorgen dat de provinciale kerkvoogdijcommissie Gelderland 'een financiële goedkeuring' afgeeft waardoor de Hervormde Gemeente het beroepingswerk kan voortzetten.

In Gameren is sinds oktober 1996 geen predikant. Omdat de gemeente zich niet houdt aan de de kerkordewijziging van 1991, weigert de provinciale kerkvoogdijcommissie de goedkeuring te geven. Volgens de nieuwe kerkorde worden kerkvoogdijen die altijd zelfstandig hadden gefunctioneerd, onderdeel van de kerkenraad die onder toezicht van de landelijke synode staat.

De rechtbank oordeelde dat de voogdijcommissie misbruik van haar bevoegdheid maakt. Niet alleen past zij financiële controle toe, maar zij stelt ook nadere voorwaarden die niet in de Generale Regeling voor de Predikantstractementen staan vermeld.

Niet bekend