Duisenberg wil soepele toepassing norm voor EMU

DEN HAAG, 13 JUNI. President Duisenberg van De Nederlandsche Bank wil de begrotingsnorm voor landen die meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) niet te rigide hanteren. Dat zegt hij vandaag in een vraaggesprek met de Franse financiële krant Les Echos. “De geloofwaardigheid is belangrijker dan de cijfers achter de komma”, zegt Duisenberg.

In Den Haag hebben de fracties van CDA en VVD met verbazing gereageerd op de uitlatingen van Duisenberg. “Niet zo verstandig”, meent het Tweede-Kamerlid Terpstra (CDA). “Onbegrijpelijk”, verzucht zijn collega Hoogervorst (VVD).

De woordvoerders van PvdA en D66 zijn op hun beurt weer verbaasd over de uitlatingen van CDA en VVD. Duisenberg geeft volgens Van der Ploeg (PvdA) en Ybema (D66) een correcte interpretatie van het Verdrag van Maastricht waarin afspraken zijn gemaakt om de gulden te vervangen door de euro.

Om zich te kwalificeren voor de EMU mag het overheidstekort niet boven de drie procent van het bruto binnenlandse produkt liggen. Volgens Duisenberg “laat het Verdrag van Maastricht een zekere ruimte voor interpretatie van de criteria”.

Vorming van de EMU op basis van een tekort van 3,2 procent “is geen ramp”, aldus de bankpresident. “De criteria hebben geen wetenschappelijke waarde. In de wiskunde rondt men een cijfer tussen 2,9 procent en 3,2 procent af op 3 procent. En de geloofwaardigheid is belangrijker dan de cijfers achter de komma.”

“Als je nu al over 3,2 gaat speculeren, wordt het 3,4. Je moet druk op de ketel houden”, meent CDA-Kamerlid Terpstra. Volgens het liberale Kamerlid Hoogervorst zijn de uitlatingen van Duisenberg “zeer schadelijk voor de Nederlandse onderhandelinsgpositie. We moeten de gulden zo duur mogelijk verkopen.”

Hoogervorst verwijst naar de toezegging van premier Kok dat lidstaten met een “buitensporig tekort” - boven de drie procent - niet aan de EMU mogen meedoen. Hij wordt in zijn opvatting gesteund door VVD-leider Bolkestein: “Deze woorden heb ik in goud gegraveerd en boven mijn bed gehangen”, aldus Bolkestein.

Frankrijk en Duitsland zullen 1997 afsluiten met een tekort op de begroting van 3,2 procent van het bruto binnenlands product.Ook Italië komt uit op een begrotingstekort van 3,2 procent. Dit blijkt uit een OESO-rapport.