Dijkstal komt met compromis bij referendum

DEN HAAG, 13 JUNI. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gaat een compromis bedenken om aan de bezwaren van de Tweede-Kamerfractie van de VVD tegen de invoering van het lokale referendum tegemoet te komen.

Het parlementaire besluit over de invoering van het correctief wetgevingsreferendum op landelijk, provinciaal en lokaal niveau loopt daarmee vermoedelijk vertraging op, zo bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer. Dijkstal zei in de Kamer dat hij een compromistekst maandag klaar hoopt te hebben. Kamervoorzitter Bukman ziet echter nauwelijks mogelijkheid om het onderwerp nog voor het zomerreces opnieuw op de Kameragenda te plaatsen.

De VVD-fractie is tegen de invoering van het referendum, maar zal er uiteindelijk mee instemmen omdat het referendum in het 'paarse' regeerakkoord is opgenomen. VVD'er Te Veldhuis gaat echter vooralsnog niet akkoord met de invulling van het lokale referendum, omdat hij meent dat het voorstel van Dijkstal verder gaat dan de afspraken in het regeerakkoord. Wat hem betreft komen op gemeentelijk niveau 'besluiten' van de raad, zoals over bestemmingsplannen, niet in aanmerking. Hij wil dat de reikwijdte van het referendum wordt beperkt.

De coalitiepartners PvdA en D66 vinden, net als minister Dijkstal (VVD), dat het referendum daarmee te veel wordt uitgekleed. Wel willen zij meer duidelijkheid over wat de minister precies bedoelt met gemeentelijke 'besluiten'. Dat begrip vindt de Kamer te ruim. “Ik erken dat dit een nadeel is van het voorstel van het kabinet”, zei Dijkstal. Hij noemde als voorbeeld het besluit tot de aanstelling van een ambtenaar, dat zich volgens hem niet leent voor een lokaal referendum.

Om de impasse te doorbreken stelde Dijkstal voor om te komen met een nadere omschrijving van besluiten die zich lenen voor een referendum. Het kan dan gaan om onder meer verkeersplannen, bestemmingsplannen, nota's, notities, besluiten over subsidie en andere beschikkingen. De fracties in de Kamer steunen de poging die Dijkstal onderneemt om zijn voorstel aan te passen.