Charisma

Als u het goed vindt, wil ik even een tussentijdse balans opmaken. Eerst de ministers, daarna enkele staatssecretarissen.

Wim Kok, minister-president. Het wil mij maar niet lukken iets te onthouden van wat hij zegt. Anders dan Drees of Den Uyl komt hij zelden tot een pregnante uitspraak. Zelfs Lubbers bedacht de positieve grondhouding. Zonder concurrentie is Kok de saaiste minister-president van na de oorlog.

Hans van Mierlo, Buitenlandse Zaken. Opereerde weinig succesvol bij de VN en manoeuvreerde zo dat Nederland China kwijtraakte als handelspartner. Heeft zijn lot volledig in handen gelegd van zijn Europese collega's.

Hans Dijkstal, Binnenlandse Zaken. Beloofde het politieapparaat te herstructuren, maar kon na drie jaar beleid nog niet vertellen hoeveel agenten de politie nu eigenlijk in dienst heeft.

Jos van Aartsen, Landbouw. Is overal precies een slag te laat mee. Slaagt er maar niet in de varkenspest uit te roeien, zodat je moet vaststellen dat onder zijn bewind het lijden van dieren schandalige vormen heeft aangenomen.

Margreet de Boer, VROM. Een warm verdedigster van het milieu, die elke keer met een dode mus genoegen moet nemen. Vliegveld Beek bleef gewoon open in de randen van de nacht.

Joris Voorhoeve, Defensie. Verantwoordelijk voor het debacle van Nederlandse militairen in Screbrenica, maar bleef zitten alsof er niets aan de hand was.

Ad Melkert, Sociale Zaken. Uitvinder van een slecht betaalde baan zonder gewicht, genaamd de Melkert-baan.

Winnie Sorgdrager, Justitie. Overleefde op wonderbaarlijke wijze de IRT-affaire en liet nu in de Securitel-affaire weer alle Europese wetten versloffen.

Hans Wijers, Economische Zaken. Tijdens zijn bewind verdween Fokker, Neerlands nationale trots. In de Securitel-affaire bracht hij er weinig van terecht en moest zo diep door het stof dat iedereen hem feliciteerde.

Jo Ritzen, Onderwijs. De man van de bezuinigingen en van de zoveelste reorganisaties. Het lijkt een wonder dat er nog universiteiten bestaan.

Els Borst, Volksgezondheid. Moest toegeven dat het op haar eigen departement een zootje is.

Annemarie Jorritsma, Verkeer en Waterstaat. Sinds zij aan de macht is zijn de files alleen maar toegenomen. Dankzij haar komt er een Betuwelijn en gaat de HSL gewoon door het groene hart.

Jan Pronk, Ontwikkelingshulp. Altijd erg bewogen, maar je hebt nooit het gevoel dat zijn engagement veel teweegbrengt. Noemde zichzelf burgemeester in oorlogstijd en bleef dan ook gewoon zitten.

Gerrit Zalm, Financiën. Ook al niet iemand waardoor je enthousiast wordt voor de publieke zaak, maar dat is voor een minister die op de kleintjes moet passen misschien een voordeel.

Aad Nuis, Cultuur. Wil ontzettend graag de kunst stimuleren, maar krijgt ook nooit meer dan een fooi. Slaagt er totaal niet in de omroep te herstructureren.

Tonny van de Vondervoort, Binnenlandse Zaken. Moest zo'n beetje alle voorstellen inzake de stadsprovincies intrekken. Later kwam uit dat ze als wethouder ook al blind was geweest in de fraudezaak bij de Groningse kredietbank.

Erica Terpstra, Volksgezondheid. Beloofde van alles aan de ouderen, maar wordt nu uitgefloten in de bejaardentehuizen.

Dick Tommel, VROM. Voert een huur- en koopbeleid dat eigenlijk niemand wil en spreekt het beroerdste Engels dat je ooit hebt gehoord.

Frank de Grave, Sociale Zaken. Als wethouder medeverantwoordelijk voor het totale wanbeleid bij het Amsterdamse vervoerbedrijf.

Elisabeth Schmitz, Justitie. Haar asielbeleid heeft geleid tot enorme vertragingen bij de afhandeling van aanvragen.

Anneke van Dok-Weele, Economische Zaken. Heeft u ooit van Anneke van Dok-Weele gehoord? Toch is ze staatssecretaris van Economische Zaken. Paars zegt dat het vreselijk goed gaat met paars. Oordeel zelf.

    • Max Pam