Belastingen

Het hoofdartikel 'Belastingen' (NRC HANDELSBLAD, 13 mei) bepleit een brede discussie over het belastingsysteem in ons land. Nauwelijks een week later, op 20 mei, refereerde de krant aan The Economist, dat een kort en waar antwoord op de belangrijkste vraag gaf.

Ierland was in 10 jaar tijd uit de armoede en de (eeuwige) ellende omhoog geklommen. Rijker dan Engeland geworden. De aangevoerde verklaring: gunstig belastingklimaat, als eerste genoemd. Landen met een kleine collectieve sector (dat wil zeggen een lage belastingdruk), de Oostaziatische vrije economieën, Nederland in de jaren vijftig, etc., laten gemiddeld een veel hoger groeicijfer van 5 à 10 procent en hoger zien dan landen met een publieke sector van rond de 50 procent.

Dat is niet zo verwonderlijk. Collectief betaalde werkers hoeven niet te concurreren en hoeven niet elk jaar goedkoper en beter te presteren om hun concurrenten voor te blijven.

Een kleine concurrerende sector betekent een klein percentage werkers dat aan efficiëntietoename doet. Dit laatste nu is het 'ongunstige' belastingklimaat, dat met lage groeicijfers gepaard gaat.

    • P.H. Vooren