Ziekenhuis werkt aan specialist in vast dienstverband

ROTTERDAM, 12 JUNI. De ziekenhuizen verwachten eind 1997 te kunnen gaan onderhandelen met de bonden over de concrete arbeidsvoorwaarden voor medisch-specialisten die in dienstverband willen gaan werken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) werkt al geruime tijd aan een arbeidsvoorwaardenmodel. Deze moet de cao voor het Ziekenhuiswezen vervangen die volgens de NVZ te weinig rekening houdt met de centrale positie van de medisch-specialist.

Volgens de NVZ is op korte termijn een adequate arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch-specialisten dringend nodig omdat steeds vaker specialisten bij de directies aankloppen met vragen over een dienstverband. In een aantal ziekenhuizen onderhandelt de directie al met de vrijwel complete medische staf over een overgang naar het dienstverband. Volgens de ziekenhuizen maakt een dienstverband de integratie van de specialisten in de organisatie eenvoudiger. Veel specialisten geven geleidelijk de voorkeur aan een vast inkomen en willen vaker in deeltijd werken. Op 1 januari 1997 is er voor de kinderartsen landelijk al een arbeidsvoorwaardenregeling ingevoerd. Dat gebeurde op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, die in 1995 vond dat kinderartsen bij voorkeur in dienst van het ziekenhuis zouden moeten werken.

De directies van de ziekenhuizen zijn eind mei akkoord gegaan met de beleidsnota 'Op weg naar een arbeidsvoorwaardenmodel voor medisch-specialisten in dienstverband'. In de nota worden niet alleen de uitgangspunten voor een arbeidsvoorwaardenmodel beschreven, maar wordt ook aangegeven dat er een professioneel statuut moet komen waarin de positie van de medisch-specialist tussen ziekenhuis en patiënt wordt geregeld.

De nota gaat uit van een in principe gelijk basissalaris voor alle specialismen waarbij het verschil tussen minimum- en maximumbedrag met behulp van zeven periodieken wordt overbrugd. Daarnaast zijn er opslagen voor diensten buiten de gewone kantooruren, voor extra taken - zoals opleiden en deelname aan het management - en voor bijzondere verdiensten. De beleidsnota sluit voor wat betreft de hoogte vooralsnog aan bij de bestaande regelingen. Het gaat dan om een 'kaal' basissalaris van 150.000 tot 213.000 gulden, een maximum dat met de toeslagen voor diensten buiten de kantooruren kan oplopen tot 245.000 gulden. De werkgroep, die de nota opstelde, voorziet wel dat een uitgebreide overgangsregeling nodig is voor medisch-specialisten die nu als 'vrije ondernemer' in ziekenhuizen werken.