Wilhelmina (4)

Toen mijn vriend en mederedacteur Wim Eggink en ik samen op 14 mei 1940 op weg waren om Scheveningen te bereiken, waren wij erg kwaad over het vertrek van koningin Wilhelmina en de regering naar Engeland.

Geboeid las ik dan ook het boek van Nanda van der Zee 'Om erger te voorkomen' en de daaropvolgende artikelen in NRC Handelsblad die met elkaar een uitstekende reeks informatie vormen. Verschillende auteurs laakten het vertrek van de koningin en de ministers.

Wat de schrijvers over het hoofd zien is dat sinds 1848 onze Grondwet de bepalingen bevat: “De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk” (art.42 1 en 2). In mei 1940 is volgens deze voorschriften gehandeld.

    • Dr. A.P.J. van der Burg