Wilhelmina (3)

Het betoog van Harry van Wijnen in NRC Handelsblad van 3 juni dat de Grondwet zich niet verzette tegen verplaatsing van de regering, gaat voorbij aan twee belangrijke punten.

In de eerste plaats 'omdat de regering van september 1939 tot mei 1940 volop tijd heeft gehad maatregelen te nemen, welke voor het geval van oorlog nodig konden zijn, doch dit heeft verzuimd'. Aldus professor mr. G. Russel in zijn brochure 'De Londense Koninklijke Besluiten in het licht van Staatsnoodrecht', uitgegeven in 1948.

Wanneer Van Wijnen zich beroept op een dissertatie uit 1911 en, via mr. Bolhuis, op een Kamerstuk van 1887, dan voelt de laksheid van achtereenvolgende regeringen nog schrijnender aan.

In de tweede plaats verzuimt Van Wijnen te herinneren aan het Koninklijk woord: 'Een Oranje verlaat het Vaderland nooit!' De verpletterende indruk welke het niet verwachte vertrek van Wilhelmina op 13 mei 1940, toen de strijd nog volop voortduurde, op onze krijgsmacht maakte kan iedereen, die toen in dienst was, zonder meer beamen. 'Een overhaaste vlucht, welke handeling later toevallig juist bleek te zijn', zo beschreef de hoofdredacteur van 'De Ochtend-post' kort na de oorlog het gebeurde.

Een duidelijke beschrijving van een gebeurtenis welke - hoe jammer ook - niet anders kan worden omschreven.

    • J. Schouten