Wilhelmina (2)

Evenals Nanda van der Zee heeft Anton van Hooff aandacht geschonken aan het bericht in De Courant/Het Nieuws van den Dag van 9 mei 1940 waarin stond dat prinses Juliana de in de VS wonende Hendrik Willem van Loon had bedankt voor zijn aanbod haar, haar man, hun kinderen en haar moeder onderdak te bieden.

Er bleek ook uit wat de prinses nog meer aan Van Loon had geschreven, zoals zowel Van der Zee als Van Hooff hebben aangehaald. Voor Van der Zee is dat krantenbericht zelfs het bewijs dat het weggaan van koningin Wilhelmina “niet anders dan een persoonlijk beraamde vlucht moet heten”.

Dr. L. de Jong heeft in het op 24 maart 1970 verschenen derde deel, Mei '40, van zijn reeks het resultaat vastgelegd van onderzoek naar die aan de prinses toegeschreven brief. Noch in het koninklijk huisarchief, noch in het archief van het kabinet der koningin, noch in het archief van Van Loon is iets daarover gevonden. De Jong heeft voorts opgemerkt dat De Telegraaf het bericht in de avondeditie van 8 mei heeft gebracht, ontleend aan hetgeen de correspondent in Greenwich, Connecticut, van de Londense Daily Telegraph had gemeld. Het dochterblad van De Telegraaf kwam er een dag later mee.

De Jong heeft er aan herinnerd dat Van Loon op 3 september 1939 (begin Tweede Wereldoorlog) aan dr. Hendrik Colijn per telegram prinses Juliana en haar kinderen asiel had aangeboden. Colijn had dat in zijn brief van 9 september afgeslagen. De meest plausibele veronderstelling is, aldus De Jong, dat in de weergave van het gesprek van de correspondent van het Londense blad met de exuberante Van Loon het aanbod van 3 september 1939 en enkele algemene beschouwingen, door Van Loon ten beste gegeven, opgesierd zijn tot wat men 'a good story' noemt.

    • C.K. Werkman