Wilhelmina (1)

Bij zijn vergelijking van de monarchen Wilhelmina en Christian X in de Tweede Wereldoorlog (Opiniepagina, 5 juni) wekt Anton van Hooff de suggestie dat onze koningin eventueel een vergelijkbare rol had kunnen spelen als de Deense koning - met zijn kabinet en parlement (waarvoor in maart 1943 zelfs nog verkiezingen werden gehouden).

Wat hij buiten beschouwing laat, is de specifieke rol die een land als Denemarken in een ruimer kader van de Duitse strategie speelde.

Het land was immers van groot belang voor de verbindingen met Noorwegen (waar veel bases lagen voor de oorlog in de Atlantische Oceaan), terwijl het tevens zaak was om een publieke opinie in het neutrale Zweden niet al te veel te prikkelen; dit kon immers de leveranties van strategische goederen uit dit land in gevaar brengen (die Zweden, zoals bekend, zeer 'royaal' heeft geleverd). Dat veel Deense joden van deze Zweedse nabijheid hebben geprofiteerd, is weer een andere en terecht ook door Van Hooff vermelde kwestie. En natuurlijk was Christian X een even brave als dappere man; maar, nogmaals, van Duitse zijde waren er redenen om dit gedrag opvallend lang te tolereren.

    • Dr.E.M. Janssen