UITGEVERS

De Nederlandse uitgevers hebben momenteel gezamenlijk ruim 1.300 poëzietitels in hun bestand. De grootste uitgever van dichtkunst is Querido in Amsterdam, met 156 titels. Ook de Bezige Bij (ongeveer 96 titels) en de Arbeiderspers (80) geven relatief veel poëzie uit, evenals Meulenhoff met zo'n 63 en Van Oorschot met 56 verschillende uitgaven.

Veel dichtwerk wordt particulier, in eigen beheer van de maker, uitgegeven. Naar schatting is het aantal titels dat via die weg circuleert ten minste even groot als wat door uitgeverijen op de markt wordt gebracht. Exacte cijfers zijn onbekend, omdat 'in eigen beheer uitgeven' varieert van een oplage van 100 die voor een speciale gelegenheid wordt gedrukt tot gekopieerde boekwerkjes die in de familie- en vriendenkring worden verspreid. Het aantal nieuwe uitgaven per jaar is licht dalend. In 1984 werden nog 333 nieuwe titels uitgegeven. De jaren daarna is dat aantal steeds verder afgenomen, tot ongeveer 240 nieuwe bundels in 1996.

Niet bekend

Jacques Roubaud

Licht, bijvoorbeeld

Licht, bijvoorbeeld. donker.

Glazen.

Gesloten mond. gaat open voor de tong.

Raam. vereniging van krijtjes.

Borsten. dan kousen. de hand nadert. dringt binnen.

Spreidt.

Opengestreelde lippen. op de knieën.

Daar, een lamp. vochtig

Van alles vervuld, de blik.

Uit: Iets donkers, Uitgeverij PoëzieCentrum, 1986. Vertaling Jan H. Mysjkin.