Stevige winstdaling bij VSN Groep

Het groepsresultaat van de VSN Groep, moederbedrijf van vrijwel alle streekvervoersbedrijven, is van 38,8 miljoen gulden in 1995 gedaald tot 15,4 miljoen gulden over het afgelopen jaar.

Een oorzaak is het teruglopen van de inkomsten door verlaging van de rijksbijdrage en de studenten-OV-kaart die minder opbracht. De Raad van Bestuur van VSN groep kondigt in het jaarverslag aan dat “vergaande kostenreducties” noodzakelijk zijn om het rendement weer op te krikken.