Shakespeare

In haar bespreking van de film 'The Crucible' (NRC Handelsblad, 4 juni) noemt Bianca Stigter zijdelings nog het beroemde stuk van Shakespeare 'The Madness of King George', maar verzuimt te vermelden dat juist dat stuk zo bijzonder was omdat het een toekomstvisie betrof.

Shakespeare schreef daarin over gebeurtenissen die pas tweehonderd jaar later zouden plaatsvinden. Tijdens het schrijven van het stuk schijnt Shakespeare ook steeds uitgeroepen te hebben 'Oh, my profetic soul', en hij werd danig gefrustreerd doordat King George herhaaldelijk beweerde 'I'm but mad north north west'. Besprekingen betreffende de filmrechten van zijn stuk moesten ook afgebroken worden, omdat hij niet begreep waarover men het had, en zijn wanhoop daarover bracht hem tot de uitspraak 'oh that this all too solid flesh would melt'. Vandaar dat men met de verfilming van zijn stuk zo lang heeft moeten wachten.

    • G. van der Laan