Schmitz zegt strenger beleid asielzoekers toe

DEN HAAG, 12 JUNI. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) gaat strenger optreden tegen vliegtuigmaatschappijen die asielzoekers zonder geldige papieren naar Nederland vervoeren. Dat zei Schmitz gisteren in de Tweede Kamer in het debat over het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Schmitz wil dat vliegtuigmaatschappijen de identiteitspapieren kopiëren of elektronisch scannen voordat de passagiers aan boord gaan, zodat de identiteit van de asielzoeker altijd kan worden vastgesteld. Vervoerbedrijven die in gebreke blijven kunnen boetes verwachten. Die sanctie is wettelijk al mogelijk, maar is tot op heden niet toegepast. In Engeland gebeurt dat al wel.

De staatssecretaris komt dit najaar met de uitwerking van de maatregelen. Schmitz geeft hiermee gehoor aan de uitdrukkelijke wens van een ruime meerderheid in de Kamer. Uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de identiteit wegens het ontbreken van geldige papieren niet vaststaat, vallen moeilijk te verwijderen. De landen van herkomst weigeren in die gevallen veelal hun medewerking. Zestig procent van de asielzoekers die naar Nederland komen beschikt niet over geldige papieren.

Staatssecretaris Schmitz zei bezorgd te zijn over de komst van groepen Bosnische vluchtelingen vanuit Duitsland naar Nederland. Wekelijks melden zich inmiddels volgens de staatssecretaris “een paar” Bosniërs in de Nederlandse opvangcentra voor asielzoekers. Schmitz gaat er binnenkort verder over praten met vertegenwoordigers van de Duitse regering. Daarbij zal ook Denemarken worden betrokken, zo zei Schmitz gisteren in de Tweede Kamer. Ook de Deense asielcentra krijgen in toenemende mate te maken met de komst van Bosnische vluchtelingen.

Duitsland wil overgaan tot het terugsturen van naar schatting 230.000 Bosniërs. Dat staat haaks op het advies van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die vindt dat de situatie in ex-Joegoslavië nog niet zodanig is dat terugkeer mogelijk is. Nederland en andere Europese landen volgen de UNHCR daarin.