SBS 6

In een vraaggesprek (10 juni) zegt Holland Media Groep directeur Willem van der Meer de Walcheren dat hij mij heeft aangesproken op het feit dat SBS 6 heeft gesuggereerd dat achter de val van collega Huib Boermans een diepere crisis bij de HMG schuilgaat. Hij vindt dat “not done”.

Feit is dat SBS 6 in de nieuwsrubriek Hart van Nederland - op de avond van het nieuws van het vertrek van twee HMG-directeuren - melding heeft gemaakt van de door HMG zelf opgegeven reden: meningsverschil over te voeren beleid. De verslaggever van het Hart van Nederland voegde daaraan toe dat RTL 4 moet verjongen, RTL 5 lage kijkdichtheden heeft en Veronica het redelijk goed doet na een moeizame start in het commercieel bestel. Dat RTL 4 een probleem heeft met vergrijzing heeft de programmadirecteur van die zender dagen daarvoor in een vraaggesprek luid en duidelijk uitgedragen. De cijfers van RTL 5 kunnen elke dag gecheckt worden op pagina 219 van Teletekst en dat het met Veronica goed gaat is ook een gegeven.

Bij SBS 6 is het 'zeer done' dat de directie zich houdt aan het programmastatuut, waarbij journalisten in volstrekte vrijheid en onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. Alleen als de feiten niet juist zijn, dan komt de redactie in aanraking met de directie. De feiten waren juist. Alleen niet de mededeling dat het om verschil van inzicht over beleid ging, maar dat valt onze redactie niet te verwijten, omdat die onjuiste mededeling van de HMG pas de dag daarop werd herroepen. SBS 6 wenst de HMG alle goeds toe, omdat het in het belang van onze totale tv-industrie is dat de partijen op de markt in gezonde concurrentie met elkaar opereren. Voor die concurrentie zijn wij niet bang zolang er ruimte blijft voor eerlijke mededinging, zowel op de kijkers- als adverteerdersmarkt.

    • Fons van Westerloo