'Regelgeving slecht georganiseerd'; Excuses kabinet aan Tweede Kamer

DEN HAAG, 12 JUNI. Het kabinet heeft gisteravond bij monde van minister Wijers (Economische Zaken) zijn 'excuses' aangeboden aan het Nederlandse volk en het parlement voor de 'niet goed georganiseerde' manier waarop Europese regelgeving in Den Haag wordt verwerkt.

De ministers Wijers en Sorgdrager (Justitie) gaven daarnaast toe dat zij fouten hebben gemaakt bij de afhandeling van het Securitel-arrest. De meerderheid van de Tweede Kamer zag na deze politieke knieval geen reden meer voor moties van afkeuring, zoals die door de SP werden ingediend maar verworpen. Het CDA verwelkomde de ruiterlijke erkenning van de fouten als 'historisch'. Eindelijk had het 'paarse' kabinet dat zichzelf altijd zo voortreffelijk vindt, toegegeven dat het ook fouten maakt, zei het Tweede-Kamerlid Hillen.

Wijers deed in de Kamer uitgebreid verslag van de manier waarop met het Securitel-arrest is omgegaan. Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 30 april vorig jaar bepaalt dat technische voorschriften die niet bij de Europese Commissie zijn aangemeld, niet toepasbaar zijn. Hoewel in de vakpers al in de zomer van 1996 op de mogelijke gevolgen van het arrest werd gewezen, duurde het ruim een half jaar voordat het in de ministerraad aan de orde kwam. Uit een inventarisatie is inmiddels gebleken dat voorschriften uit 368 Nederlandse wetten en regelingen niet zijn aangemeld.

“De aanpak is veel te lang op een veel te laag niveau in het ambtelijk apparaat blijven steken”, constateerde Wijers. Hij erkende ook dat bij de uitvoering van de Europese richtlijn waarover het Hof uitspraak deed, “de manier waarop de verantwoordelijkheden zijn georganiseerd, binnen en tussen departementen, niet uitmunt in helderheid”. Bovendien “moeten we vaststellen dat onze kennis van het Europese recht beperkt is”, aldus Wijers. Hij zegde toe dit te verbeteren. De regeringspartijen vroegen in dit verband om oprichting van een 'notificatiebureau' dat de naleving van de richtlijn gaat coördineren en de ontwikkeling van Europees recht volgen.

Onder zware druk van de Kamer erkende ook minister Sorgdrager dat het achteraf bezien “beter en handiger” was geweest het openbaar ministerie eerder in te lichten over de kwestie. Een inderhaast uitgevaardigde instructie van de top van het OM zorgde maandag voor verwarring bij rechtbanken. De Kamer nam het de ministers kwalijk dat zij het parlement nooit over het probleem hadden ingelicht, al haalden moties van die strekking van onder meer het GPV geen meerderheid. Volgens Wijers was het kabinet van plan geweest de Kamer “hoogstwaarschijnlijk volgende week” te informeren, maar dat voornemen werd doorkruist door een uitzending van NOVA vorige week donderdag. Het CDA geloofde hier “geen moer” van.