Nuis houdt vast aan omroepgeeltje

DEN HAAG, 12 JUNI. Staatssecretaris Nuis (Media) is na een gesprek met vertegenwoordigers van de publieke omroep niet overtuigd geraakt van de bezuinigingsplannen van de omroepen. Hij blijft daarom vast houden aan invoer van het omroepgeeltje. Wel is Nuis bereid eerst een rapport van adviesbureau McKinsey af te wachten over de financiële situatie van de omroepen alvorens zijn dreigement uit te voeren geen geld uit de omroepreserve te geven voor het begrotingstekort van 100 miljoen gulden.

Nuis sprak gisteren met de omroepen omdat deze hevig verontwaardigd waren om Nuis' bekendmaking dat hij een jaarlijks tekort van 100 miljoen gulden niet wilde aanvullen als niet snel duidelijkheid kwam over bezuinigingsplannen van de omroepen tot het jaar 2000. De omroepen hadden volgens de staatssecretaris niet goed genoeg hun best gedaan om hun organisatiekosten omlaag te brengen.

Na het gesprek van gisteren verschilt de staatssecretaris nog steeds met de omroepen van mening over de grootte van het te bezuinigen bedrag. Volgens een woordvoerder van de publieke omroep zijn de omroepverenigingen in staat om 70 miljoen gulden te bezuinigen. Maar Nuis vindt de cijfers “niet hard genoeg” en is alleen overtuigd geraakt van een structurele bezuiniging van 40 miljoen. Hij vindt het bezwaarlijk dat de omroepen anders ook op programmakosten bezuinigen. “Onzin”, zegt de NOS-woordvoerder. “Als je zo'n groot bedrag moet bezuinigen, dan kun je dat niet doet zonder aan de programmakosten te komen.” Dat wil volgens hem overigens niet zeggen dat de kwaliteit van de programma's daar onder te lijden heeft. “We moeten op een meer efficiënte manier gaan produceren, bijvoorbeeld door faciliteiten te delen of meer in de zomer te produceren als de kosten lager zijn.” De omroepen denken verder de inkomsten te kunnen vergroten door extra reclame-inkomsten.

Volgens de NOS-woordvoerder is de staatssecretaris erbij gebaat om het te bezuinigen bedrag kleiner af te schilderen dan in werkelijkheid het geval is. “Dan heeft hij tenminste een argument in handen om in het komende kamerdebat het omroepgeeltje te verdedigen.” Nu moeten leden van een omroep minimaal tien gulden als bijdrage betalen. Nuis wil dit bedrag verhogen naar vijfentwintig gulden.